Визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні: законопроект № 7309

26.04.22
116

У ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав суб'єктів господарювання у сфері електронних довірчих послуг (законопроект від 21.04.2022 р. № 7309).

Згідно з пояснювальною запискою прийняття даного закону сприятиме забезпеченню чіткості регулювання правовідносин щодо використання електронних підписів і печаток суб’єктами господарювання у сфері господарської діяльності та щодо визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні.

Метою законопроєкту є забезпечення можливості використання електронних підписів та печаток суб’єктами господарювання у сфері господарської діяльності та вирішення проблем правового регулювання визнання іноземних електронних довірчих послуг в Україні до моменту укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Проектом вносяться зміни до:

  • Господарського кодексу України;
  • Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;
  • Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Законопроектом пропонується, зокрема, тимчасово, на період до моменту укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг:

  • кваліфіковані електронні довірчі послуги, що надаються кваліфікованими надавачами довірчих послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні кваліфікованими електронними довірчими послугами (кваліфікованими надавачами довірчих послуг) того самого виду якщо кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку (далі – Регламенту ЄС), а також внесений до Довірчого списку іноземної держави – члена Європейського Союзу і відомості про такого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг оприлюднено Європейською Комісією на офіційному веб-сайті Європейського Союзу;
  • засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки того самого виду якщо такі засоби отримали звіт про оцінювання відповідності вимогам Регламенту ЄС, виданий органом, акредитованим Національними органами з акредитації, що входять до Європейської кооперації з акредитації.